Extra sleva 10% + doprava ZDARMA při nákupu nad 1500Kč!

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Kupující:

Jméno a příjmení: .............................................

Adresa: .............................................

Telefon a e­mail: .............................................

Prodávající:

Matěj Rajtr, Antonína Uxy 1034/12, 301 00, Plzeň, IČ: 87607956, DIČ: CZ9301081944

Místo ............................................., dne .............................................

 

Vážení,

dne ............................................. jsem od Vás zakoupil(a)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….

číslo daňového dokladu (faktury) .............................................

Na tomto zboží se nyní vyskytla následující vada:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu výše uvedeného
zboží, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následovně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu