Extra sleva 10% + doprava ZDARMA při nákupu nad 1500Kč!

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí -­ vady výrobku

Kupující:

Jméno a příjmení: .............................................

Adresa: .............................................

Telefon a e­mail: .............................................

Prodávající:

Matěj Rajtr, Antonína Uxy 1034/12, 301 00, Plzeň, IČ: 87607956, DIČ: CZ9301081944

Vážení,

dne ............................................. jsem od Vás zakoupil(a)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….

číslo daňového dokladu (faktury) .............................................

Na tomto zboží se dne ............................................. vyskytla následující vada:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Vzhledem k tomu, že se vada na věci projevila do šesti měsíců od koupě, uplatňuji právo
na (zaškrtněte volbu):

❏ dodání chybějícího zboží, nebo chybějící součásti

❏ dodání nového zboží, nebo jeho součásti

❏ opravu vadného zboží, nebo jeho součásti

z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Místo ............................................., dne .............................................

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu