Extra sleva 10% + doprava ZDARMA při nákupu nad 1500Kč!

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení: .............................................

Adresa: .............................................

Telefon a e­mail: .............................................

Prodávající:

Matěj Rajtr, Antonína Uxy 1034/12, 301 00, Plzeň, IČ: 87607956, DIČ: CZ9301081944

 

Vážení,

dne ............................................. jsem prostřednictvím vašeho e­shopu www.take-it-shop.cz či jednoho ze slevových serverů, na kterých své zboží také nabízíte, s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

číslo daňového dokladu (faktury) .............................................

Toto zboží jsem převzal(a) dne .............................................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s §1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)

* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši .............................................Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. ............................................., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Místo ............................................., dne .............................................

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu