V případě potřeby zkoupírujte následující vzor do textového editoru, formulář vyplňte a přiložte do zásilky s vadným zbožím.


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Kupující:

Jméno a příjmení :          …………………………………………………..

Adresa:                         …………………………………………………..

Telefon a e­mail:             …………………………………………………..

Prodávající:

Matěj Rajtr, Antonína Uxy 1034/12, 301 00, Plzeň, IČ: 87607956, DIČ: CZ9301081944

Místo ……………………, dne ……………………

 

Vážení,

dne …………...……… jsem od Vás zakoupil(a)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….

číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………

Na tomto zboží se nyní vyskytla následující vada:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu výše uvedeného 
zboží, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň  vás  žádám  o  vystavení  písemného  potvrzení  o  uplatnění reklamace  s  uvedením,  kdy jsem  právo  uplatnil, co  je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následovně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu