Děkujeme vám za zakoupení SAMOSMRŠŤOVACÍ HADICE!

Flexibilní hadice je revoluční hadice, která se během provozu automaticky rozšiřuje až na trojnásobek své původní délky a po používání se automaticky smrští zpět do své původní délky. Hadice je extrémně lehká a hravě nahradí těžké, objemné a neforemné hadice. 

Přečtěte si pozorně důležité pokyny PŘED PRVNÍM POUŽITÍM HADICE

POKYNY:

1.            Před použitím hadice umístěte gumovou podložku pevně do samičí spojky (těsnění již bývá umístěno). Tím se zabrání úniku vody. Při prvním použití hadice je doporučeno ji nejprve naplnit, rozšířit a mírně natáhnout. Uvolníte tak tlak na vnější skládané vrstvě materiálu. Poté vodu vypusťte a znovu naplňte.

2.            Připojte samičí konec hadice ke zdroji vody (k dotažení doporučujeme použít kleště).

3.            Připojte dodaný on/off ventil na samčí konec hadice (k dotažení doporučujeme použít kleště).

4.            Otočte on/off ventil do polohy OFF.

5.            Zapněte vodu u zdroje. Postupně zvyšujte tlak vody. Hadice se automaticky rozšíří až na trojnásobek své původní délky.

6.            Když je hadice plně rozšířena zapněte on/off ventil do polohy ON. Nyní můžete hadici běžně používat.

7.            Po dokončení zalévání vypněte vodu u zdroje.

8.            Nechte vodu z hadice vypustit otočením ventilu on/off do polohy ON. Pokud používáte trysku, otevřete ji. Tryska lze k hadici připojit i bez on/off ventilu. Jakmile se voda začne vypouštět, hadice se automaticky začne smršťovat zpět do své původní délky. 

Důležité: Tato hadice je určena pro rutinní zalévání!

•             Nevpouštějte do hadice horkou vodu!

•             Nenechávejte vodu zapnutou a hadici pod tlakem, když se nepoužívá!

•             Vypusťte hadici, když ji nepoužíváte, a udržujte ji ve stínu!

•             Chraňte hadici před drsným zimním počasím a skladujte ji v interiéru. Ujistěte se, že je hadice zcela vypuštěna před jejím uložením. Zmrzlá voda v hadici může hadici poškodit. 

STOP! 

Přečtěte si pozorně důležité pokyny na druhé straně tohoto návodu před prvním použitím

 VAROVÁNÍ: NENÍ URČENO PRO POUŽITÍ PITNÉ VODY 

Z této hadice nepijte. Je to nástroj, který se používá venku, a může být vystaven podmínkám, které

mohou být pro člověka škodlivé, jako jsou: 

•             Plísně a bakterie

•             Trávník a zahradní chemikálie

•             Živočišný odpad

•             Hmyz

•             Stojaté vody

•             jiné škodlivé látky 

VAROVÁNÍ: NEJEDNÁ SE O HRAČKU 

Nenapínejte a nerozšiřujte tuto hadici, když je prázdná. Je určena k rozšíření pouze tehdy, když je

naplněna vodou. Tato hadice se může protáhnout až na trojnásobek své "uvolněné" nebo původní

délky, a pokud je natažená bez vody a uvolníte ji, automaticky se rychle vrátí zpět do původní

polohy a může způsobit zranění.