DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ SVÍTÍCÍHO LED PÁSKU

NYNÍ PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM POKYNŮM

Napájení LED pásků

V případě použití a napájení větší délky LED pásku, než je 5 metrů, může dojít k problémům s úbytkem napětí (a tím nestejné svítivosti LED pásku), je tak nutné připojit pásky tak, aby byl napájen každý max. 5 metrový pásek zvlášť. Například viz obrázek. 

Při manipulaci s LED pásky dbáme na ochranu před elektrostatickým výbojem! Čipy LED diod jsou náchylné na poškození statickou elektřinou. Na výrobku nesmějí být taktéž prováděny žádné změny v zapojení vyjma zkracování či prodlužování!

Před samotným zapojením je nutné LED pásek zkontrolovat a vyzkoušet!

LED pásek připojený na napájecí zdroj s opačnou polaritou nebude svítit a muže dojít k jeho poškození, které se muže projevit sníženou svítivostí či zkrácenou životností. Nesprávným polováním propadá záruka.

LED pásek nesmí být připojen na zdroj střídavého napětí, neboť muže dojít k jeho poškození, které se muže projevit sníženou svítivostí či zkrácenou životností. Připojením LED pásku na zdroje střídavého napětí záruka propadá.

Připojení

Součástí balení je předinstalovaný konektor pro zapojení, tzn., že pásek svítí, ale spojení nemusí být dokonalé a drátky je doporučeno připájet. Trvale připojeny nejsou z toho důvodu, že někteří zákazníci chtějí pásek dále dělit apod. Při pájení dbejte na dodržení spojení (správné barevné drátky na správné místo), které bylo realizováno před odpojením přeinstalovaného konektoru. Děkujeme za pochopení. Konektor se poté jednoduše spojí s tím na napájecím adaptéru a pásek svítí. 

Přichycení

Jakoukoliv samolepicí plochu, tedy i rub LED pásku, je třeba přichytit na odmaštěnou, zcela rovnou plochu. Pásek nelepte přímo na omítku! Pokud jej ovšem chcete připevnit na zeď, nainstalujte nejprve vodicí lištu a pásek připevněte až na ni. V případě špatné instalace a zničení lepicí plochy pásku propadá záruka.

Zkracování

Pásek je možno zkrátit na požadovanou délku. Konstrukce LED pásku však neumožňuje to, abychom mohli LED pásek zkrátit kdekoliv. Pásek je možné stříhat po úsecích zvaných modul. Délka modulu je nejčastěji 5 cm (jednobarevné pásky) či 10 cm (RGB pásky).

Spojování

Prvním krokem při spojování dvou částí LED pásku je očištění pájecích bodu. NIKDY pro očištění povrchu nepoužíváme hrubší smirkový papír, pilník či jiné nevhodné nástroje. Napovrch, který byl očištěn, naneseme tenkou vrstvu cínové pájky, která mimo jiné, zabrání oxidaci povrchu. Pocínování aplikujeme na vrchní i spodní straně! Pro očištění se NESMÍ používat žádných agresivních tekutin, jako jsou různé kyseliny či agresivní pasty. Aplikace agresivních látek na LED pásek má za následek zkrácení životnosti LED pásku a ztrátu záruky.

Záruka

Dodavatel poskytuje zákonnou záruku na materiálové vady a vady vzniklé při výrobě LED pásků.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení v rámci životnosti LED pásku, poškození v důsledku zásahu vyšší moci, v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, nebo úpravy výrobku či jakékoliv části výrobku. Tato záruka se nevztahuje taktéž na poškození v důsledku nesprávného provozu nebo údržby, nesprávného připojení k napájení, nebo pokus o opravu osobou, která nemá oprávnění od dodavatele či osobou bez náležitého odborného vzdělání. Dodavatel si vyhrazuje právo v případě uznané záruky na LED pásky tyto opravit nebo vyměnit za nové.